Bezpieczne Gry

Organizowane przez naszą Akademię aktywności, gry i zabawy są bezpieczne i dopasowane do wieku dzieci. Możemy je przeprowadzić na każdej wycieczce szkolnej lub zielonej szkole.Wraz z nauczycielem dobieramy te zajęcia, które najbardziej odpowiadają danej klasie.

  Wycieczki z zajęciami Akademii


Fabularna Gra Miejska

Są to gry, których fabuła odwołuje się do faktów historycznych zwiedzanego regionu. Gra jest rozgrywana na zewnątrz w terenie lub w mieście. Drużyny w trakcie gry wykonują zadania, których rozwiązanie wymaga wykazania się wiedzą nabytą podczas wycieczki.

Warsztaty Gier Planszowych

Uczniowie podzieleni na grupy tworzą własne gry planszowe w oparciu o dostarczone przez nas materiały. Gry odwołują się do tematyki wycieczki szkolnej.Tworzenie gier poprzedzone jest wprowadzeniem, które przedstawia „system gier Zielonej Brygady” – metodę szybkiego projektowania gier.

Warsztaty Regionalne

Warsztaty Regionalne to prowadzone przez lokalnych artystów i pasjonatów zajęcia dla dzieci. Propagują one charakterystyczne dla danego regionu ludowe formy sztuki i inne aktywności, jak: malowanie na szkle, lanckorońskie wycinanki, ozdoby z filcu, zdobienie drewnianych przedmiotów, warsztaty ceramiczne czy warsztaty łucznicze.