Kraków- magiczne miasto królów i dawna stolica Polski. Jedno z najstarszych miast w Polsce. To właśnie dzięki swej ponad tysiącletniej, niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu obszar Starego Miasta jako pierwszy zabytek w Polsce został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przedstawiamy listę najważniejszych według nas zabytków do zwiedzenia w Krakowie:

1. Rynek i Sukiennice

Stojące pośrodku Rynku Głównego Sukiennice są jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Krakowa. W 1257 r. książę Bolesław Wstydliwy wybudował dla mieszkańców kramy sukienne, które były kamienne. Kazimierz Wielki zmienił je w murowane. W późniejszych latach budynek podwyższono o jedną kondygnację i zwieńczono wspaniałą attyką z grzebieniem ozdobionym maszkaronami projektu Santi Gucciego. W latach 70-tych XIX w. pojawiła się jednak pilna potrzeba renowacji budynku. Pracami remontowymi kierował Tomasz Pryliński, wspierany w tym względzie przez Jana Matejkę.

2. Podziemne Muzeum Historyczne

Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, można nie zdawać sobie sprawy, ze pod ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje się prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. Aby go odkryć, wystarczy zejść do Rynku Podziemnego. Pod płytą Rynku powstał unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny, o powierzchni blisko 4000 m2, który daje możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa, ale też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury.

3. Groby Królewskie na Wawelu

Pierwsi władcy odrodzonego Królestwa Polskiego (po 1320), aż do śmierci króla Jana Olbrachta (1501) byli chowani pod pomnikami lub posadzką katedry wawelskiej. Pierwszą kryptę zbudowano pod Kaplicą Zygmuntowską. W latach 1872-1877 pod kierunkiem Teofila Żebrawskiego, Józefa Łepkowskiego i Jana Matejki przeprowadzono renowację, porządkowanie i urządzenie krypt królewskich. Poszczególne krypty zostały połączone nowymi korytarzami, co umożliwiło ich zwiedzanie.

4. Okno Papieskie

Po raz pierwszy Jan Paweł II pokazał się w oknie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. i do późnych godzin nocnych prowadził dialog z rozśpiewaną, rozmodloną młodzieżą. „Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem. Nigdy nie wyłaziłem na okna. A teraz co się ze mną stało” – żartował papież 6 czerwca 1979 r. Jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz „Cały Kraków tu przychodził, żeby zobaczyć papieża i prosić o błogosławieństwo; z tego też okna Jan Paweł II pożegnał się”.

5. Dzwon Zygmunta

Najsłynniejszy polski dzwon, znajdujący się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej w Krakowie. Ufundowany przez Zygmunta I Starego. Według legendy, pęknięcie serca dzwonu zwiastuje złe czasy dla Polski, zaś według popularnego przesądu dotknięcie serca przynosi szczęście. Na płaszczu dzwonu widoczne są postacie świętych: Zygmunta i Stanisława. Znajduje się tam także godło Polski i Litwy.

 

Te i wiele innych atrakcji w Krakowie i okolicy zobaczyć można na naszej wycieczce do Miasta Królów.

[activecampaign form=1]

Previous reading
Sudety- co warto zwiedzić w okolicy Kłodzka
Next reading
Szlakiem Orlich Gniazd- co warto zwiedzić w Jurze